Die Silhouetteskiet en Boogskiet Fondsinsamelingprojek se sluitingsdatum is verleng tot 30 September 2018.

Die trekking van die pryse sal ook 30 September plaasvind.

Mnr Beyers Cronjé is in beheer van die projek.

Verwante artikels