VOLKSKOOL OUDSKOLIERE REüNIEFUNKSIE – 9 Augustus 2019 om 18:30

Alle ouers, vriende, belangstellendes en oudskoliere is welkom om die aand by te woon. Besprekings kan by die oudskolierekantoor gedoen word.

Navrae: Bettie
Selnr: 0824985696

Verwante artikels