As die eerste skool in Kaapland met Afrikaans as sy enigste voertaal, beklee Volkskool ‘n besondere plek in die geskiedenis van Kaapland en Suid Afrika se onderwys en deur die jare het hy steeds as ‘n baanbreker sy plek op die terrein van die Afrikaanse kultuur konsekwent gehandhaaf. Uit beroemde voorsate soos die”Midland Seminary” vir dogters, en die “Boy’s College” stam Volkskool.

Aan die einde van 1919 word dr. G. von W. Eybers as hoof van die “Boy’s College” aangestel en toe hy Nederlands deur Afrikaans vervang, het die poppe begin dans. In 1921 word ds. J. F. Naudé alhier bevestig as leraar van die N G Gemeente en hy dring daarop aan dat die Taalordonnansie in die “Midland Seminary” tot sy reg moet kom, want hy het twee skoolgaande dogters gehad. Na ‘n besoek van die destydse S G O, dr. WJ Viljoen en sy hoofinspekteur, is besluit dat die ontevredenes ‘n skool sal kry waar Engels die voertaal sou wees en dat Afrikaanssprekende kinders in één skool sou saamkom onder hoofskap van dr. G von W. Eybers om in hul moedertaal hul onderrig te ontvang.

Die noodsaaklikheid van ‘n Afrikaanse skool het hom kort na die stigting in 1922, duidelik geblyk toe Afrikanerseuns en -dogters van heinde en verre gekom het om onderrig te ontvang – in so ‘n mate dat die skool spoedig vergroot moes word.

𝙊𝙣𝙨 𝙖𝙢𝙥𝙩𝙚𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙛𝙚𝙚𝙨𝙫𝙞𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙨 𝙫𝙖𝙣𝙖𝙛 4 𝙩𝙤𝙩 7 𝘼𝙪𝙜𝙪𝙨𝙩𝙪𝙨 2022, 𝙢𝙖𝙖𝙧 𝙤𝙣𝙨 𝙝𝙤𝙪 𝙙𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙞𝙚 𝙡𝙤𝙤𝙥 𝙫𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙚 𝙟𝙖𝙖𝙧 𝙩𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙛𝙚𝙚𝙨𝙜𝙚𝙡𝙚𝙚𝙣𝙩𝙝𝙚𝙙𝙚 𝙩𝙚𝙧 𝙫𝙞𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙣 𝙤𝙣𝙨 𝙀𝙚𝙪𝙛𝙚𝙚𝙨𝙬𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙜.

Verwante artikels