Volkskool vier sy Eeufees in 2022 en ons is druk besig met die beplanning vir die Eeufeesjaar wat oor bietjie meer as vier maande afskop.    Die skool ontvang al vir ‘n geruime tyd geen finansiële hulp van die Regering nie en daarom dat ons na ons oudskoliere uitreik wat bereid sal wees om ons te ondersteun.  

Die ledegelde van die Oudskoliere en Vriende van Volkskool beloop slegs R250.00 per jaar vir gewone lede en word elke 12 maande gehef.  Ledegelde is vrywillig.  U bydrae sal ons egter geweldig baie help om verdere nuusbriewe te kan uitstuur en ons normale bedrywighede te kan voort sit.

Klik op die skakel om u faktuur oop te maak.
http://volkskooloudskoliere-service.alumnet.co.za/?Data=kCHj3oFSUFw3hMQO3hp1MjqEvNYWvhzK4LKQDfhQDBRo+1alP9nj3MKT64A5sORD6uVwRyHjYQ3lNDq6UKv+BxLw0pzFXg4VUbZw6qD1fsYBuZpM+nl7N0hDO8Mt/ekv

U kan u ledegelde betaal deur een van die volgende opsies te gebruik.  Dit is belangrik dat u die unieke lidmaatskapnommer  gebruik as verwysing by inbetaling.

1.    Betaal lidmaatskapgelde deur Alumnet Aanlyn-winkel (Kredietkaart of Debietkaart of Dadelike EFT (Elektroniese bank oorplasing).

       Hierdie opsie is maklik om te gebruik, veral vir persone in die buiteland.

2.    EFT (Elektroniese bank oorplasing) of direkte bank inbetaling

       Bankbesonderhede:

       Rekeningnaam:                      Volkskool Oudskolierebond

       Bank:                                       FNB – Graaff-Reinet

       Rekeningno:                            62268799685

       Takkode :                                 210216

       Verwysing:                              Jaartal, Naam en van

Baie dankie aan lede wat ons ondersteun en al reeds ‘n betaling gemaak het.   Ons waardeer julle ondersteuning!

Vriendelike groete,

Bettie Borcherds