WELKOM BY DIE OUDSKOLIEREBOND VAN VOLKSKOOL.

Vir ‘n trotse, tradisieryke skool soos Volkskool is dit belangrik dat ‘n gesonde, georganiseerde en dinamiese tweerigting-kommunikasiekanaal tussen homself en elkeen van sy oudskoliere en ondersteuners (ook die wat ver is) moet bestaan.

WIE KWALIFISEER VIR LIDMAATSKAP?

• Oudskoliere
• Voormalige en huidige onderwysers
• Voormalige en huidige ouers
• Enige ondersteuners wat vanweë spontane lojaliteit en ‘n spesiale verbintenis met Volkskool by die Volksie familie tuisvoel
WATTER VOORDELE HOU DIE OUDSKOLIEREBOND VIR SY LEDE IN?

• Gereelde nuusbriewe gedurende die jaar
• Inligting in verband met skoolaktiwiteite vir die jaar, soos sportprogramme, funksies en ander aktiwiteite
• Inter-aktiewe “Facebook” bladsy
• Reël van jaarlikse Interskole funksie
• Ondersteuning met die organisering van jaarlikse reünies vir bepaalde oud-matriekklasse (by die skool)

MISSIE & VISIE

Rol: Skep ‘n forum vir oudskoliere en alle partye van belang om weer deel te word van hul alma mater.

Hoofdoelwitte:

•  Skep ‘n sterk, gunstige en positiewe beeld van Volkskool
•  Help vestig ‘n kultuur van uitnemendheid op alle gebiede
•  Doen wat nodig is om Volkskool te vestig as ‘n topskool!
•  Vestig die beste geriewe en fasiliteite op die terrein en in die skool
•  Vestig en kanaliseer fondse om gestalte te gee aan bogenoemde